תקנון ותנאי שימוש

מדיניות פרטיות

מאחר שהגוף (תאגיד, חברה וכד’) Tevel Campers (להלן “החברה”) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-“האתרים”), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נהלי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

כללי
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמא בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

 

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 

מאגר המידע
הנתונים שנאספו  יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:
– לאפשר  להשתמש בשירותים שונים באתרים.
– לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
– לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
– לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
– כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

דיוור ישיר אלקטרוני
* בעת השארת פרטים לקבלת הצעת מחיר, הלקוח מאשר דיוור של תוכן שיווקי לתיבת המייל שאותה סיפק מילוי טופס ההצעה. 
הלקוח יכול להסיר את עצמו בכל רגע נתון ע”י לחיצה על כפתור “הסרה” בתחתית המייל.
החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי
 מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
– אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
– במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
– אם תבצע באתרים, פעולות בניגוד לדין;
– אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
– אם החברה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies
אתר החברה  משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות  להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשבים של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים בהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

 

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל tevelcampers@gmail.com

 

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

תנאי שימוש באתר

השימוש באתר וההצעה שבו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
ההרשמה להצעה המיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמתך הנך מצהיר כי גילך אכן מעל 18 שנה.
הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, תיחשב להסכמה מצדך לתנאים אלה.
הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
אין להשתמש באתר למטרות לא חוקיות.
הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שלהנהלת האתר אין כל יכולת או אפשרות לבדוק, לנפות או לסנן את המנויים הנרשמים לאתר.
אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל התנאים של התקנון.
ההצעה באתר היא לשימושו האישי של הגולש.
על התקנון של אתר זה יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

 

תנאי שימוש - Tevel Campers

תקנות אלו, מרכזות ומפשטות את הנושאים המשפטיים בינינו לבין הצדדים הרלוונטיים בהזמנה.

 1. הגדרות מושגים

“תבל קרוואנים” – חברת הנסיעות הישראלית היוצרת את ההזמנה ללקוח.

“הלקוח” – קבוצת המטיילים או נציג מטעמה שרכשו טיול דרך חברת “תבל קרוואנים”.

“חברת ההשכרה” – ספק הקרוואן המקומי ביעד שנבחר, האחראי הבלעדי על הקרוואן שמסופק ועל התפעול המכאני שלו.

“רכב/קרוואן” – דגם הקרוואן שסופק ללקוח בתיאום תבל קרוואנים וע”י חברת ההשכרה.

“חברת התעופה” – ספק הטיסה ליעד שנבחר, האחראי על תפעול הטיסה, לכיוון אחד ו/או לשני הכיוונים, הלוך-חזור. 

 “אישור הזמנה” – מסמך המהווה אישור להזמנה שבוצעה ע”י הלקוח. המסמך יונפק לאחר תשלום מקדמה לצורך שריון ההזמנה. אישור ההזמנה ייכנס לתוקפו באופן מלא רק לאחר הסדרת מלוא התשלום של החבילה וחתימת הלקוח המאשרת את פרטי ההזמנה ואת מסמך תנאי השימוש.

“תקופת הטיול” – טווח התאריכים של הטיול בהזמנת הלקוח. תקופת הטיול מתחילה עם רגע הגעת הלקוח אל שדה התעופה לדלפקי הצ’ק אין לצורך המראה בטיסת ההלוך ליעד שנבחר ועד לרגע הנחיתה בחזרה בישראל.

“תקופת ההשכרה” – טווח התאריכים שבו הלקוח מטייל עם הקרוואן, החל מרגע איסוף הקרוואן מחברת ההשכרה ועד לרגע החזרת הקרוואן בשלמותו לחברת ההשכרה.

“תשלום מקדמה” – תשלום מוקדם חלקי בעבור שריון ההזמנה ללקוח. תשלום זה יאושר במידה והזמנה מבוצעת יותר מחודשיים לפני תחילת תקופת הטיול. במידה והזמנה מבוצעת פחות מחודשיים לפני תחילת תקופת הטיול יש להסדיר תשלום מלא ואין זכאות לתשלום חלקי מוקדם.

“השכרות קצרות-טווח” – תקופת השכרה של עד 10 ימי טיול עם הקרוואן.

“השכרות ארוכות-טווח” – תקופת השכרה של 11 ימים ומעלה טיול עם הקרוואן.

 1. חברות ההשכרה ביעדים השונים

Blue Campers 

תחנות איסוף: פראג, צ’כיה / מלאגה, ספרד.

כתובת משרד פראג, צ’כיה:  Ke Kopanině 577, 252 67 Tuchoměřice

כתובת משרד מלאגה, ספרד: Carril Cruzcampo, 74, Churriana, 29004 Málaga

מספרי טלפון: 420-737619111+ (תחנת פראג) / 420-771255771+ (תחנת פראג 2) /  34-660480085+ (תחנת מלאגה)

שעות איסוף והחזרת הקרוואן: 09:00-16:00. 

Orange Campers 

תחנות איסוף: פראג, צ’כיה / מסלולי One-Way בכל יבשת אירופה.

כתובת משרד בפראג: Nadrazni 193/8, Prague

מס’ טלפון: 420-720952706+ (תחנת פראג ומסלולי One-Way)

שעות איסוף והחזרת הקרוואן: 09:00-16:00

Black Campers

תחנות איסוף: אתונה, יוון (חל איסור לצאת עם הקרוואן מחוץ לגבולות יוון).

כתובת משרד באתונה: Varis Koropiou Ave 126, Athina 194 00

מס’ טלפון: 30-2108979572+

שעות איסוף והחזרה: איסוף הקרוואן החל מהשעה 10:00 – 18:00

החזרת הקרוואן עד השעה 11:00 בבוקר, במידה ויהיה איחור בשעת החזרה יגבה תשלום נוסף על חצי-יום השכרה.

 1. פיקדון

לקוח שמבצע השכרה מחויב לשלם פיקדון ביטחון ישירות לחברת ההשכרה של כ-1,500 יורו ברגע קבלת הקרוואן, לחברת ההשכרה תהיה כל זכות להשתמש בפיקדון אך ורק במקרה של גרימת נזק ו/או תשלום קנסות, פיקדון הביטחון יוחזר במלואו ללקוח לאחר החזרת הרכב כשהוא נקי לחלוטין, פחי הזבל מרוקנים, תא אחסון השירותים מרוקן והקרוואן יימצא ללא נזקים חיצוניים ופנימיים בעת סיום תקופת ההשכרה.

הפיקדון יזוכה בחשבון הלקוח עד 10 ימי עבודה. ככל ויתגלה חשד לנזק לרכב ייתכן עיכוב בהחזרת הפיקדון. הפיקדון יוחזר רק לאחר סיום התשלום לצד שלישי על תיקון הנזקים שנגרמו לקרוואן ובהתאם לדו”ח הנזק.

במידה והלקוח לא מבצע את תשלום פיקדון הביטחון עד לרגע איסוף הקרוואן, לחברת ההשכרה שמורה הזכות לבטל את העסקה, אם תבחר לעשות זאת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפיי תבל קרוואנים.

 1. ביטוח

הביטוח הבסיסי בקרוואן הכלול בכל חבילה מכסה נזק לרכוש או בני אדם מחוץ לתחום הקרוואן, אחריות הלקוח היא על הקרוואן עצמו ועל התכולה הפנימית שלו, כל מקרה של תאונה, גניבה של ציוד או כל פגיעה זו או אחרת בקרוואן, הנזק יהיה מוטל על אחריות הלקוח והסכום לצורך תיקון הנזק ילקח מסכום פיקדון הביטחון שהפקדתם בעת לקיחת הקרוואן. סכום ההשתתפות העצמית המקסימלית של הלקוח הוא עד מקסימום 1,500 יורו (או כגובה הפיקדון שהופקד), לא ייעשה שימוש בסכום הפיקדון שלכם ללא התראה והתייעצות מוקדמת, אנו תמיד ננסה להתחשב במידת האפשר על מנת להפחית את גובה הנזק.

בנוסף באפשרותכם לרכוש חבילת ביטוח לביטול השתתפות עצמית במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם פספורטקארד, פנו אלינו בנושא לפרטים נוספים או ישירות לסוכן הביטוח המייצג אותנו: תומר – 0526313833.

 1. תנאי תשלום

ללקוח קיימות 2 אפשרויות שונות להסדרת תשלום ההזמנה אל מול חברת תבל קרוואנים.

 1. תשלום בכרטיס אשראי (דרך הטלפון או דרך לינק מאובטח).

 2. העברה בנקאית.

אלו פרטי חשבון הבנק במידה והלקוח בוחר להסדיר תשלום דרך העברה בנקאית:

הבנק הבינלאומי הראשון

סניף: 044

מספר חשבון: 641931

על שם החברה: תבל קמפרס

 • במידה והלקוח מבצע הזמנה עד חודשיים טרם מועד  תחילת תקופת הטיול, הוא יהיה זכאי לשריין הזמנה, בכפוף לתשלום מקדמה ואת יתרת התשלום יוכל להסדיר  עד חודשיים לפני היציאה לטיול, אחרת לא ניתן יהיה לשריין את ההזמנה. גובה תשלום המקדמה אינו קבוע ועלול להשתנות בין עסקה לעסקה.

 • במידה והלקוח מבצע הזמנה פחות מחודשיים טרם מועד תחילת תקופת הטיול עליו להסדיר את התשלום המלא על מנת לשריין את ההזמנה. ככל והלקוח לא הסדיר את מלוא התשלום בגין החבילה שברצונו לרכוש עד חודשיים טרם מועד תחילת תקופת הטיול, לחברת תבל קרוואנים שמורה הזכות לבטל את ההזמנה והלקוח אינו יהיה זכאי לקבל חזרה את סכום המקדמה ששולם.

6. תנאי ביטול

אלו תנאי הביטול במידה ולקוח מחליט לבטל את ההזמנה:

 1. במידה והלקוח מחליט לבטל את ההזמנה עד חודשיים טרם תחילת תקופת הטיול, הלקוח יחויב בדמי ביטול בגובה תשלום המקדמה ששילם בעבור שריון ההזמנה.

 1. במידה והלקוח החליט לבטל את ההזמנה בתקופת זמן של בין 59 ימים עד 30 ימים טרם תחילת תקופת הטיול, הלקוח יחויב בדמי ביטול בגובה של 35% מסכום העסקה.

 1. במידה והלקוח החליט לבטל את ההזמנה בתקופת זמן של בין 29 ימים עד 14 ימים טרם תחילת תקופת הטיול, הלקוח יחויב בדמי ביטול בגובה של 65% מסכום העסקה.

 1. במידה והלקוח החליט לבטל את ההזמנה בין 13 ימים עד יום תחילת הטיול בפועל, על הלקוח לשלם דמי ביטול בגובה של 100% מסכום העסקה.   

במקרה שהלקוח החליט לסיים את ההזמנה ולהחזיר את הרכב עוד בטרם סיים את תקופת ההשכרה, הלקוח לא יהיה זכאי לתשלום זיכוי.

7. תהליך איסוף/החזרת הקרוואן

חברת ההשכרה היא הגורם האחראי והבלעדי לספק עבור הלקוח את דגם הקרוואן המדויק או דומה לו ככל שניתן שבחר הלקוח לתקופת ההשכרה. על חברת ההשכרה קיימת האחריות לספק את הדגם שנבחר ככל שניתן ואת גיר הרכב המתאים ככל שניתן, במקרים של שינויים בגיר הרכב או שינוי דגם הקרוואן לדגם מקטגוריה אחרת משבחר הלקוח, חברת ההשכרה תזכה את הלקוח על ההפרש. 

בזמן קבלת הקרוואן מחברת ההשכרה, נציג חברת ההשכרה המקומית יעביר ללקוח הסבר מקיף על תפעול הקרוואן. לאחר ההסבר יחתום הלקוח על מסמך השכרה המאשר את קבלת הקרוואן ואת קבלת ההסבר התפעולי. עותק אחד יישאר בחברת ההשכרה ועותק נוסף יישאר בידי הלקוח.

לאחר החזרת הרכב, הלקוח יעבור יחד עם נציג חברת ההשכרה על הרכב משלל כיווניו יחד עם מסמך ההשכרה שמולא בעת איסוף הקרוואן ותוכלו לאשר כי הקרוואן נקי וללא נזקים, כשטנק הדלק מלא – במידה ויימצא נזק פנימי/חיצוני בקרוואן או שיחזור מלוכלך או שטנק הדלק אינו מלא, ייעשה שימוש בפיקדון הביטחון אותו הפקיד הלקוח לאחר בדיקה מקיפה של גורם נוסף.

חברת ההשכרה מתחייבת לעשות שימוש באשראי הפיקדון של הלקוח אך ורק לצורך תשלום על נזקים ו/או קנסות שהתקבלו בחברת ההשכרה בגין שימוש ברכב, במסגרת תקופת ההשכרה של הלקוח. לא ייעשה שימוש בפיקדון ללא עדכון חברת תבל קרוואנים ו/או הלקוח.

אנו ממליצים בחום רגע לפני היציאה לטיול להיות מרוכזים בתהליך קבלת ההסבר התפעולי (ממליצים לצלם אותו אם אפשר) ולעבור ביחד עם הנציג של חברת ההשכרה על הקרוואן מכל צדדיו ולאשר כי טופס ההשכרה נכתב כראוי ובהתאם למצב הקיים  (AS-IS) על מנת למנוע עיכובים בעת החזרת הרכב בתום תקופת ההשכרה.

חברת ההשכרה הינה האחראית הבלעדית על עזרה בתפעול המכאני של הקרוואן. ככל וקיים נזק מכאני קודם בקרוואן, על הלקוח להתריע מיד בפני נציג חברת תבל קרוואנים ו/או חברת ההשכרה ולדרוש תיקון של הבעיה בטרם היציאה לטיול. חברת ההשכרה היא האחראית הישירה והבלעדית במקרה וקיים בקרוואן נזק מכאני שפוגע בחווית הטיול ואינה באשמתו הישירה הלקוח.

בטיולים במסלול One-Way, על הלקוח למסור את המיקום והשעה המדויקים של קבלת הקרוואן עד 14 ימים טרם תחילת תקופת ההשכרה. ככל והחליט הלקוח לשנות את מיקום המפגש פחות מ-13 ימים ומטה מתחילת תקופת ההשכרה וככל ושינוי המיקום יצריך מתבל קרוואנים ו/או חברת ההשכרה תשלום נוסף של דלק/כבישי אגרה, ייעשה שימוש בסכום הפיקדון אותו הפקיד הלקוח מבעוד מועד.

את הקרוואן בסיום תקופת ההשכרה יש להחזיר עד השעה המצוינת באישור ההזמנה. כלל והלקוח לא יחזיר את הקרוואן עד השעה המצוינת באישור ההזמנה – לחברת ההשכרה ולה בלבד שמורה הזכות לחייב חצי יום/יום נוסף של השכרה בהתאם למשך העיכוב בהחזרת הרכב לחברת ההשכרה.

8. דו”חות וקנסות במהלך תקופת ההשכרה

הלקוח מתחייב כי במידה וקיבל דו”ח בגין מהירות ו/או חנייה ו/או כל דו”ח אחר במהלך תקופת ההשכרה, לחברת ההשכרה ולה בלבד שמורה הזכות להשתמש בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה ו/או תשלום מתוך הפיקדון ששולם על ידי הלקוח וזאת על מנת להסדיר את תשלום הדו”ח. תבל קרוואנים ו/או חברת ההשכרה יעדכנו מראש את הלקוח בגין כל דו”ח שיתקבל וישלחו לו את תיעוד הדו”ח ישירות לכתובת המייל איתה נרשם הלקוח.

9. תפעול הקרוואן

1.9. מכשולים בעת הנסיעה

בעת הנהיגה ברכב על הלקוח מוטלת האחריות לשים לב למכשולים גבוהים העלולים לפגוע בקרוואן. כמו כן, יש לשים לב למעברים צרים, לבקש עזרה ככל שניתן והכוונה בעת נסיעה לאחור, גם אם בקרוואן שלכם מותקנות מצלמות רוורס. יש להקפיד לנעול את הקרוואן ולאטום את החלונות בעת עזיבתו, לרבות בעת חניה של הרכב בחניונים השונים במהלך תקופת הטיול. 

2.9. שימוש בשירותים הכימיים

על הלקוח להחזיר את מיכל השירותים הכימיים נקי כפי שקיבל אותו, מיכל שירותים לא נקי יגרור קנס שיחויב ישירות מפיקדונו של הלקוח. אין להשליך ניירות טואלט ומגבונים לתוך מיכל השירותים הכימיים אלא לפח האשפה המיועד לכך.

3.9. שימוש בצלייה הנפתחת (ככל וקיימת)

ככל וקיימת צלייה נפתחת ברכב, אין להשאירה פתוחה ללא השגחה. יש לשים לב כי החלקים המכניים של הצלייה הנפתחת הינם עדינים יתר על המידה ותיקונם יקר, ועל כן מומלץ מאוד להשתמש בצלייה הנפתחת בזהירות המרבית.

אין להתחיל בנסיעה ברכב כאשר הצלייה אינה סגורה בצורה מוחלטת. אין לפתוח את הצלייה במקרים של גשמים ו/או רוחות חזקות העלולות לפגוע בצלייה.

4.9. חלונות

יש לסגור את החלונות במהלך הנסיעה או במהלך חניה במקום כאשר יש רוחות חזקות.

אנו ממליצים לבדוק את הקרוואן בזהירות בעת הגעתכם בעת איסוף הרכב מחברת ההשכרה, על אחריותכם לבדוק מכות קיימות, שריטות קטנות ו/או פגיעות נוספות שחשוב לתעד לפני היציאה לדרך, חברת ההשכרה מתעדת את הקרוואן בעצמה אבל תיעוד נוסף מהצד שלכם יסיר כל ספק אפשרי. 

במידה וקיים נזק שלא תועד על ידי חברת ההשכרה, על אחריותו של הלקוח להתריע בפני חברת ההשכרה מיד עם היוודע דבר הנזק ולוודא תיעוד של הנזק הקיים בקרוואן אל מול חברת ההשכרה.

5.9. מכאניות

על הלקוח לבדוק שמן-מים בקרוואן אחת ליומיים לאורך כל תקופת ההשכרה וכמו כן את רמות הסוללה החשמלית המספקת חשמל לרכב (בעיקר מיועד להשכרות ארוכות טווח). יש להחזיר את הקרוואן כשמיכל הדלק מלא בדיוק כפי שהיה מד הדלק בעת קבלת הרכב עם תחילת ההשכרה.

6.9. חשמל וגז

הרכב מגיע מראש עם אספקת חשמל, נוזל לצמצום פליטות זיהום אוויר (ADBLUE) וגז (LPG GAS) המסופקים ללא תוספת תשלום מצד הלקוח. ככל והנוזל לצמצום פליטות זיהום אוויר ו/או מיכל הגז אזלו במהלך תקופת ההשכרה, על הלקוח למלא את המיכלים הייעודים בדגם הקרוואן באחת מתחנות השירות המאושרות לכך והעלויות יחולו על הלקוח ועליו בלבד.

שימו לב כי שימוש ארוך בגז לצורך חימום הרכב עלול להוביל לכך שמיכל הגז יתרוקן במהירות גם בהשכרות קצרות-טווח.

7.9. ציוד

תבל קרוואנים מתחייבת לספק קרוואן הכולל: ציוד שינה, ציוד מטבח, חדר שירותים, חדר מקלחת, מעבר לכך על תבל קרוואנים אין אחריות לספק ציוד נוסף ללקוח.

10. חבילות הכוללות טיסה

לאחר השלמת מלוא תשלום החבילה, הלקוח יקבל את כרטיסי הטיסה הכוללים את שמות הנוסעים כפי שהם מופיעים בדרכונם. על הלקוח לוודא כי השמות על הכרטיסים תואמים בצורה מדויקת לשמות כפי שהם רשומים בדרכון.

פרטי הטיסות המצויינים על גבי כרטיסי הטיסה נכונים לרגע קבלת הכרטיס, על הלקוח מוטלת האחריות לוודא שינויים במועדי הטיסות העלולים להתרחש לאור החלטת חברת התעופה או כל גורם אחר. כמו כן, יש לשים לב לשינויים בטרמינל הטיסות, שינוי ו/או איחור בשעות הטיסה ופרטים נוספים העלולים להשתנות מרגע קבלת הכרטיסים ועד לסיום תקופת הטיול.

תבל קרוואנים אינה אחראית על שינויים בשעת/יום הטיסה שנעשו על ידי חברת התעופה ו/או בידי כל גורם מוסמך אחר.

דלפקי הטיסה בנתב”ג יפעלו כ-3 שעות לפני שעת ההמראה הסופית, וייסגרו כשעה לפני שעת ההמראה הסופית, על הלקוח לוודא הגעה בזמן.

תבל קרוואנים אינה אחראית במקרה של שינוי/ביטול ו/או תוספת תשלום העלולים להיגרם בעקבות איחור של הלקוח ו/או כל נוסע נוסף מטעמו שאיחרו את הטיסה, כמו כן תבל קרוואנים אינה אחראית במקרים בהם הלקוח יחוייב בתוספת תשלום לצורך הוספת ציוד כבודה מיוחד (לדוגמא מזוודות, כיסא תינוק, בעלי חיים וכ”ו).

11. זכויות ומחויבויות הלקוח

הלקוח מתחייב כי הקרוואן יתופעל אך ורק על ידו ולא על ידי אף גורם אחר. הלקוח מתחייב לקחת אחריות על כל נזק אשר ייגרם לקרוואן עד רגע החזרת הרכב בסיום תקופת ההשכרה.

חבילת הטיול הינה אישית. הלקוח אינו רשאי למכור את החבילה לצד שלישי ללא תיאום מול חברת תבל קרוואנים.

בקרוואן ינהג אך ורק אדם מעל גיל 23 וכשהוא מחזיק ברישיון נהיגה לפחות שנתיים ומוסכם מראש כי אותו אדם יהיה זה שינהג ברכב והוא בלבד (אלא אם כן סוכם אחרת מראש אל מול חברת ההשכרה ומולה בלבד).

הלקוח מחויב לעמוד בהגבלת הק”מ כפי שנקבע מראש על ידי חברת ההשכרה באישור ההזמנה, במידה והלקוח יחרוג מטווח הק”מ כפי שנקבע מראש בחבילה הוא יחוייב בהתאם לתעריף חברת ההשכרה המקומית ותבל קרוואנים אינה צד לכך.

על הלקוח לטפל ברכב באופן שבו לא ייגרם לו נזק חיצוני ו/או פנימי, ושלא יגרום נזק לגורם שלישי אחר. הלקוח מחויב לבצע את כלל הפעולות על מנת לשמור על תקינות ובטיחות הרכב להלן: נעילתו בעת יציאה מהרכב, בדיקת שמן/מים אחת ליומיים  ואת תקינות וזמינות סוללת הרכב. על הלקוח לדווח מיד לחברת ההשכרה על כל תקלה שהתגלתה במיידי ללא דיחוי עם גילויה על מנת שתוכל ולנסות לטפל בה במהירות האפשרית. במקרים בהם נוצר נזק העלול לסכן את בטיחות הנוסעים (כגון: נזק לגג הרכב, נזק בלתי הפיך לגיר הרכב, נזק לציר הגלגלים וכו’), לחברת ההשכרה ולה בלבד שמורה הזכות לדרוש כי הלקוח ישוב במיידית עם הרכב אל חברת ההשכרה וזאת על מנת שתוכל לטפל בנזק בהקדם האפשרי. הלקוח מחויב לציית להוראות חברת ההשכרה ולהימנע מפעולות שעלולות להעצים את הנזק.

במקרה של תאונה ו/או של כל אירוע אחר, על הלקוח האחריות לבצע את הדרישות הבאות:

 1. להתקשר למשטרה.

 2. לקחת פרטים של עדי ראייה אפשריים.

 3. אי האשמה של צד אחר/לקיחת אשמה על האירוע עד הגעת המשטרה וקביעה שלהם מי האחראי.

 4. צור קשר מיידי עם איש הקשר של חברת ההשכרה, במידה ואין מענה יש ליצור קשר מיידי עם איש הקשר של הסוכנות תבל קרוואנים.

 5. תעד את הפרטים הרלוונטים של הגורם הנוסף בתאונה (מספר רכב, שם, צילום רישיון, ביטוח וכ”ו).

 6. למלא ולחתום על דו”ח התאונה/האירוע ולתעד אותו. 

 7. לצלם את זירת האירוע.

הטיפים הנ”ל יסייעו בהתנהלות אל מול חברת הביטוח וישמרו על האינטרסים והזכויות של הלקוח ככל שניתן ושל חברת ההשכרה בהתאם לסיטואציה. חברת תבל קרוואנים תנסה במירב מאמציה  לסייע לצדדים ככל הניתן, אך אינה נושאת באחריות במקרים מן הסוג הזה.

הלקוח אינו רשאי להשתמש ברכב לצורכי עסקים ופרסום, אינו רשאי להשתתף במרוצים ו/או תחרויות ואינו רשאי לגרור רכב אחר ו/או עגלה נגררת ו/או כל מטען אחר בעזרת הקרוואן.

הלקוח מחויב לשלם על תיקוני הקרוואן, ככל וידרשו כאלה לאחר סיום תקופת ההשכרה, באם התגלה נזק פנימי ו/או חיצוני וחברת ההשכרה רשאית לעשות שימוש בפיקדון הביטחון שהפקיד הלקוח בהתאם לדו”ח הנזק ולא תהיה כל טענה מצד הלקוח כלפי תבל קרוואנים.

תבל קרוואנים וחברת ההשכרה אינם אחראים על איבוד ציוד אישי ו/או פגיעה בחפצים האישיים של הלקוח. אין להשאיר חפצים יקרי ערך בקרוואן ומומלץ לשאת את המסמכים החשובים עליכם לאורך כל תקופת הטיול.

במידה והתגלו פגמים בקרוואן ו/או בציוד הנלווה אליו ו/או ההיקפי שלו, על הלקוח חלה החובה לדווח על כך ללא דיחוי בכתב, בצירוף תמונת תיעוד הנזק, אל חברת ההשכרה באופן מיידי.

חברת ההשכרה תעשה כל שביכולתה לספק את הדגם שנבחר על ידי הלקוח או דגם דומה מאותה הקטגוריה. ככל וחברת ההשכרה תשנמך את הדגם הנבחר (להוסיף הגדרה למעלה) יזוכה הלקוח בהפרש במחיר, ככל וקיים. ככל וחברת ההשכרה תשדרג את הדגם הנבחר, הלקוח לא יישא בתוספת תשלום.

במקרה של תאונה, גניבה, שריפה או כל נזק אחר שיגרם לרכב, הלקוח מחויב להודיע לחברת ההשכרה ולמשטרה המקומית באופן מידי וללא דיחוי. הלקוח מחויב להגיש תלונה או למלא דו”ח נזיקין בנוכחות המשטרה המקומית. כמו כן, על הלקוח לתעד את הנזק שנגרם במלואו על מנת שחברת ההשכרה תוכל לטפל בנזק בצורה הטובה ביותר.

ככל וברכב התגלתה תקלה שאינה באחריות הלקוח המצריכה תיקון הקרוואן והשבתתו לתקופת זמן העולה על 72 שעות, ניתן יהיה לקבל קרוואן חלופי, וככל הניתן בדגם זהה לדגם התקול, מחברת ההשכרה. 

חל איסור לעשן בתוך הקרוואן. העבריין עלול להיקנס בקנס של עד 1200 יורו. 

ככל והלקוח ירצה להוסיף בעל חיים לנסיעה, יש לתאם זאת מראש ולקבל את הסכמת חברת ההשכרה. תוספת בעל חיים לנסיעה מותנת בתוספת תשלום.

במקרה שהקרוואן חוזר כשהוא מלוכלך ולא נקי, לחברת הקרוואנים שמורה הזכות להשתמש בפיקדון הביטחון על מנת לשלם לחברת ניקיון חיצונית, על הלקוח להחזיר את הרכב נקי בצורה אותה קיבל – יש לזרוק אשפה, לרוקן פחים, לרוקן מים אפורים ואת תא השירותים ולנקות בוץ בחלק הפנימי של הקרוואן במידה וקיים.

בנושא מזג האוויר – תבל קרוואנים אינה אחראית במקרים של תנאי מזג אוויר שישפיעו על חווית הטיול של הלקוח, תבל קרוואנים מתחייבת לשתף מהידע והניסיון שלה בנוגע לדרך ההתמודדות הטובה ביותר במקרים מהסוג הזה לפני היציאה לטיול ובמהלך תקופת הטיול עצמו, אך הנהיגה בתנאי מזג האוויר השונים היא על אחריותו הבלעדית של הלקוח ותבל קרוואנים לא אחראית לשום נזק כתוצאה מנהיגה בתנאי מזג אוויר שונים.

כל סיוע בבניית מסלול, מציאת חניוני קרוואנים, המלצות על אטרקציות, המלצות על יעדים ו/או המלצות שונות בכל התחומים שנעשו בידי חברת תבל קרוואנים הם בגדר המלצה בלבד.

הלקוח רשאי להשתמש בקרוואן אך ורק במדינות הבאות (ובהתאם למדיניות חברת ההשכרה ממנה השכיר את הרכב):

בלגיה, בולגריה, קרואטיה, צ’כיה, דנמרק, אסטוניה, פינלנד, צרפת, איטליה, לטביה, ליטא, לוקסמבורג, הונגריה, גרמניה, הולנד, פולין, פורטוגל, אוסטריה, רומניה, יוון, סלובקיה, סלובניה, ספרד, שבדיה, שוויץ, נורבגיה, בוסניה, סרביה, מונטנגרו, מקדוניה ואלבניה.

זיכויים ופיצויים ייעשו על ידי הגורם האחראי ובמידת הצורך, תקלות לא צפויות בקרוואן ותפעולו הם באחריות חברת ההשכרה ואחריותה בלבד. תקלות לא צפויות בטיסות וכרטיסי הטיסה הם באחריות חברת התעופה, תבל קרוואנים מתחייבת לייצג את הלקוח אל מול כל הגורמים הרלוונטים בהתאם לסיטואציה. 

תבל קרוואנים אינה אחראית במקרים של ביטולים ו/או שינויים הנגרמים כתוצאה ממזג אוויר קיצוני, מלחמה, אסון טבע ו/או כל מקרים המוגדרים כ”כוח עליון”. תבל קרוואנים מתחייבת שתעשה כל שיכולה על מנת לסייע ללקוח במקרים מהסוג הזה בהתאם לסיטואציה. 

מסמך תנאי השימוש מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות והוא פונה לשני המינים.